Enable JavaScript to visit this website.
Pfizer

Primary tabs

Rekommenderat för dig

 • <p>ESC 2018</p>
  -

  5985902028001
  ESC 2018
  20 Filmer - 1:02:17
  <p>ESC 2018</p>
  <p>Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling</p>
  99
  189
  3
  Average: 3 (2 votes)
  <p>Graviditet och hjärtsjukdom</p>
  218
  190
  0
  No votes yet
  <p>Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO</p>
  142
  191
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer</p>
  140
  192
  0
  No votes yet
  <p>Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt?</p>
  222
  193
  0
  No votes yet
  <p>Förbehandla patienter före koronarintervention?</p>
  221
  194
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner</p>
  212
  195
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Prevalens av KOL vid myocardischemi?</p>
  183
  196
  1
  Average: 1 (1 vote)
  <p>MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO?</p>
  132
  197
  0
  No votes yet
  <p>Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?</p>
  142
  198
  0
  No votes yet
  <p>Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC</p>
  294
  199
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer och risk för PAH</p>
  263
  200
  0
  No votes yet
  <p>Svimma – när är det fara och färde?</p>
  178
  201
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete</p>
  207
  202
  0
  No votes yet
  <p>Nya data från DETOX-studien</p>
  84
  203
  0
  No votes yet
  <p>Nya Real World Data om förmaksflimmer</p>
  231
  204
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>AKS och orsaker till senare död?</p>
  217
  205
  0
  No votes yet
  <p>Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?</p>
  65
  206
  0
  No votes yet
  <p>Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer</p>
  253
  207
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser</p>
  234
  208
  0
  No votes yet
  ESC 2018
  27 August 2018
  20 Filmer
  1:02:17
  • Kardiologi
  0
  Average: 4.7 (3 votes)
  FILMER
  OM
  224
 • <p>EULAR 2018</p>
  -

  5985940881001
  EULAR 2018
  18 Filmer - 3:16:59
  <p>EULAR 2018</p>
  <p>"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"</p>
  195
  118
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Webbsänt seminarium från EULAR 2018</p>
  2775
  119
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"</p>
  169
  121
  4.5
  Average: 4.5 (2 votes)
  <p>"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"</p>
  210
  122
  0
  No votes yet
  <p>"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"</p>
  358
  123
  0
  No votes yet
  <p>"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"</p>
  189
  124
  0
  No votes yet
  <p>"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"</p>
  356
  126
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"</p>
  160
  128
  0
  No votes yet
  <p>Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation</p>
  457
  129
  0
  No votes yet
  <p>"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"</p>
  119
  130
  0
  No votes yet
  <p>"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"</p>
  154
  131
  0
  No votes yet
  <p>"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"</p>
  237
  132
  0
  No votes yet
  <p>"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"</p>
  301
  133
  0
  No votes yet
  <p>"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"</p>
  179
  134
  0
  No votes yet
  <p>"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"</p>
  324
  144
  0
  No votes yet
  <p>"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"</p>
  196
  145
  0
  No votes yet
  <p>"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"</p>
  154
  146
  4
  Average: 4 (1 vote)
  EULAR 2018
  20 August 2018
  18 Filmer
  3:16:59
  • Reumatologi
  0
  Average: 4.7 (3 votes)
  FILMER
  OM
  11
 • <p>ASCO 2018</p>
  -

  5985921363001
  ASCO 2018
  13 Filmer - 0:56:08
  <p>ASCO 2018</p>
  <p>Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC</p>
  159
  166
  4.5
  Average: 4.5 (2 votes)
  <p>Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper</p>
  241
  167
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>OS data från PROFILE 1014 publicerade</p>
  268
  168
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>”Failure is not an option”</p>
  248
  169
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?</p>
  331
  170
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>BRCA-mutationer, en utmaning i vården</p>
  371
  171
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen</p>
  351
  172
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Att kräva testning är också patientens ansvar</p>
  257
  181
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?</p>
  322
  182
  0
  No votes yet
  <p>Big Data är framtiden för medicinsk forskning</p>
  444
  183
  4
  Average: 4 (2 votes)
  <p>Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom</p>
  141
  184
  0
  No votes yet
  <p>Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln</p>
  174
  415
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Välkommen till vårt sista nyhetsbrev från ASCO</p>
  61
  416
  5
  Average: 5 (1 vote)
  ASCO 2018
  03 June 2018
  13 Filmer
  0:56:08
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
  130
 • <p>Reumadagarna 2018</p>
  -

  5985945983001
  Reumadagarna 2018
  6 Filmer - 0:28:10
  <p>Reumadagarna 2018</p>
  <p>"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."</p>
  333
  173
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit</p>
  418
  174
  0
  No votes yet
  <p>"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."</p>
  304
  175
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.</p>
  136
  176
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."</p>
  239
  177
  0
  No votes yet
  <p>2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning</p>
  260
  178
  3
  Average: 3 (1 vote)
  Reumadagarna 2018
  15 October 2018
  6 Filmer
  0:28:10
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
  11
 • <p>EBCC 2018</p>
  -

  5985914711001
  EBCC 2018
  3 Filmer - 0:11:10
  <p>EBCC 2018</p>
  <p>Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona</p>
  312
  186
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?</p>
  174
  187
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?</p>
  184
  188
  3
  Average: 3 (3 votes)
  EBCC 2018
  23 April 2018
  3 Filmer
  0:11:10
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
  130
 • <p>ACR 2018</p>
  -

  5985953178001
  ACR 2018
  9 Filmer - 1:11:28
  <p>ACR 2018</p>
  <p>Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago</p>
  2694
  135
  0
  No votes yet
  <p>Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.</p>
  131
  136
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.</p>
  148
  137
  0
  No votes yet
  <p>Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?</p>
  251
  138
  0
  No votes yet
  <p>Trender från årets ACR</p>
  282
  139
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt</p>
  231
  140
  0
  No votes yet
  <p>Om infektioner och ökad risk för GCA</p>
  278
  141
  0
  No votes yet
  <p>Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit</p>
  131
  142
  0
  No votes yet
  <p>Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus</p>
  142
  143
  0
  No votes yet
  ACR 2018
  02 November 2018
  9 Filmer
  1:11:28
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
  11
 • <p>Webbsänd Föreläsning 2018</p>
  -

  5985907198001
  Webbsänd Föreläsning 2018
  5 Filmer - 2:03:53
  <p>Webbsänd Föreläsning 2018</p>
  <p>Förmaksflimmer och NOAK i primärvård</p>
  1933
  365
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Ablation av förmaksflimmer</p>
  1998
  366
  0
  No votes yet
  <p>Nya arbetssätt kring förmaksflimmer</p>
  2077
  367
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer - se hela patienten</p>
  1658
  368
  0
  No votes yet
  <p>NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering</p>
  1668
  369
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Webbsänd Föreläsning 2018
  03 March 2018
  5 Filmer
  2:03:53
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
  224
 • <p>VACCİNSYMPOSİUM 2017</p>
  -

  5987814904001
  VACCİNSYMPOSİUM 2017
  2 Filmer - 0:06:21
  <p>VACCİNSYMPOSİUM 2017</p>
  <p>Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter</p>
  179
  446
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala</p>
  202
  447
  5
  Average: 5 (2 votes)
  VACCİNSYMPOSİUM 2017
  10 July 2017
  2 Filmer
  0:06:21
  • Vaccin
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
  280
 • <p>PNEUMOKCKSJUKDOM</p>
  -

  5987796192001
  PNEUMOKCKSJUKDOM
  6 Filmer - 1:24:59
  <p>PNEUMOKCKSJUKDOM</p>
  <p>Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  535
  433
  0
  No votes yet
  <p>Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  1260
  434
  0
  No votes yet
  <p>Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  880
  435
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  544
  436
  0
  No votes yet
  <p>Föreläsning om pneumokockpneumoni</p>
  1880
  437
  0
  No votes yet
  <p>Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni</p>
  2880
  438
  0
  No votes yet
  PNEUMOKCKSJUKDOM
  13 December 2016
  6 Filmer
  1:24:59
  • Vaccin
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
  280
 • <p>Kardiovaskulärt Vårmötet 2017</p>
  -

  5985890285001
  Kardiovaskulärt Vårmötet 2017
  3 Filmer - 0:38:09
  <p>Kardiovaskulärt Vårmötet 2017</p>
  <p>ARICULA om elkonvertering inom 48h</p>
  627
  354
  0
  No votes yet
  <p>NOAK jämfört med warfarin i Sverige</p>
  657
  355
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Sikte på ESC's nya riktlinjer</p>
  1005
  356
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Kardiovaskulärt Vårmötet 2017
  28 April 2017
  3 Filmer
  0:38:09
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
  224
 • <p>SLIPI 2017</p>
  -

  5987814908001
  SLIPI 2017
  2 Filmer - 0:06:57
  <p>SLIPI 2017</p>
  <p>Infektionsläkare Vanda Friman om primär immunbrist och vaccination</p>
  228
  440
  3.5
  Average: 3.5 (2 votes)
  <p>Docent Rolf Gustafson om antibiotikaresistens och vaccination</p>
  189
  441
  5
  Average: 5 (1 vote)
  SLIPI 2017
  02 October 2017
  2 Filmer
  0:06:57
  • Vaccin
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
  280
 • <p>Webbsändning 2018</p>
  -

  5985909769001
  Webbsändning 2018
  1 Filmer - 0:49:42
  <p>Webbsändning 2018</p>
  <p>Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning</p>
  2982
  358
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Webbsändning 2018
  15 January 2018
  1 Filmer
  0:49:42
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
  224
 • Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  -

  5985877652001
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  3 Filmer - 0:39:21
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  <p>Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention</p>
  765
  375
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?</p>
  805
  376
  0
  No votes yet
  <p>Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis</p>
  791
  377
  0
  No votes yet
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  17 May 2016
  3 Filmer
  0:39:21
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
  224
 • <p>TBE</p>
  -

  5987813978001
  TBE
  2 Filmer - 0:36:41
  <p>TBE</p>
  <p>Prof. Lars Lindquist föreläser om TBE</p>
  1813
  443
  2
  Average: 2 (1 vote)
  <p>Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter</p>
  388
  444
  3.5
  Average: 3.5 (2 votes)
  TBE
  05 September 2017
  2 Filmer
  0:36:41
  • Vaccin
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
  280
 • <p>INFEKTIONSVECKAN 2017</p>
  -

  5987813977001
  INFEKTIONSVECKAN 2017
  2 Filmer - 0:12:53
  <p>INFEKTIONSVECKAN 2017</p>
  <p>Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE</p>
  355
  430
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett</p>
  418
  431
  0
  No votes yet
  INFEKTIONSVECKAN 2017
  05 September 2017
  2 Filmer
  0:12:53
  • Vaccin
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
  280

Fortsätt titta

 • <p>"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"</p>
  195
  118
 • <p>Webbsänt seminarium från EULAR 2018</p>
  2775
  119
 • <p>"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"</p>
  169
  121
 • <p>"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"</p>
  210
  122
 • <p>"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"</p>
  358
  123
 • <p>"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"</p>
  189
  124
 • <p>"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"</p>
  356
  126
 • <p>"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"</p>
  160
  128
 • <p>Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation</p>
  457
  129
 • <p>"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"</p>
  119
  130
 • <p>"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"</p>
  154
  131
 • <p>"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"</p>
  237
  132
 • <p>"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"</p>
  301
  133
 • <p>"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"</p>
  179
  134
 • <p>Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago</p>
  2694
  135
 • <p>Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.</p>
  131
  136
 • <p>Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.</p>
  148
  137
 • <p>Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?</p>
  251
  138
 • <p>Trender från årets ACR</p>
  282
  139
 • <p>Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt</p>
  231
  140
 • <p>Om infektioner och ökad risk för GCA</p>
  278
  141
 • <p>Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit</p>
  131
  142
 • <p>Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus</p>
  142
  143
 • <p>"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"</p>
  324
  144
 • <p>"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"</p>
  196
  145
 • <p>"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"</p>
  154
  146
 • <p>Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter</p>
  186
  151
 • <p>Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom</p>
  186
  152
 • <p>Om ökning av gikt</p>
  122
  153
 • <p>Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom</p>
  279
  154
 • <p>DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet</p>
  223
  155
 • <p>Om vikten av träning vid behandling av RA</p>
  266
  156
 • <p>Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA</p>
  155
  157
 • <p>Vad sa man om PRO på EULAR 2017?</p>
  63
  159
 • <p>Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017</p>
  87
  160
 • <p>Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC</p>
  159
  166
 • <p>Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper</p>
  241
  167
 • <p>OS data från PROFILE 1014 publicerade</p>
  268
  168
 • <p>”Failure is not an option”</p>
  248
  169
 • <p>Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?</p>
  331
  170
 • <p>BRCA-mutationer, en utmaning i vården</p>
  371
  171
 • <p>CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen</p>
  351
  172
 • <p>"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."</p>
  333
  173
 • <p>Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit</p>
  418
  174
 • <p>"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."</p>
  304
  175
 • <p>Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.</p>
  136
  176
 • <p>"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."</p>
  239
  177
 • <p>2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning</p>
  260
  178
 • <p>Att kräva testning är också patientens ansvar</p>
  257
  181
 • <p>Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?</p>
  322
  182
 • <p>Big Data är framtiden för medicinsk forskning</p>
  444
  183
 • <p>Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom</p>
  141
  184
 • <p>Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona</p>
  312
  186
 • <p>Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?</p>
  174
  187
 • <p>Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?</p>
  184
  188
 • <p>Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling</p>
  99
  189
 • <p>Graviditet och hjärtsjukdom</p>
  218
  190
 • <p>Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO</p>
  142
  191
 • <p>Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer</p>
  140
  192
 • <p>Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt?</p>
  222
  193
 • <p>Förbehandla patienter före koronarintervention?</p>
  221
  194
 • <p>AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner</p>
  212
  195
 • <p>Prevalens av KOL vid myocardischemi?</p>
  183
  196
 • <p>MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO?</p>
  132
  197
 • <p>Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?</p>
  142
  198
 • <p>Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC</p>
  294
  199
 • <p>Förmaksflimmer och risk för PAH</p>
  263
  200
 • <p>Svimma – när är det fara och färde?</p>
  178
  201
 • <p>Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete</p>
  207
  202
 • <p>Nya data från DETOX-studien</p>
  84
  203
 • <p>Nya Real World Data om förmaksflimmer</p>
  231
  204
 • <p>AKS och orsaker till senare död?</p>
  217
  205
 • <p>Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?</p>
  65
  206
 • <p>Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer</p>
  253
  207
 • <p>Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser</p>
  234
  208
 • <p>Which are the most important comorbidities in axial SpA?</p>
  243
  224
 • <p>Respiratory symtoms in patient with primary Sjögren´s Syndrome - a case of control study</p>
  128
  225
 • <p>Trender inom reumatologivård under årets ACR</p>
  354
  227
 • <p>Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?</p>
  124
  228
 • <p>Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit</p>
  379
  229
 • <p>First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis</p>
  160
  230
 • <p>Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism</p>
  318
  231
 • <p>Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?</p>
  178
  232
 • <p>Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH</p>
  245
  233
 • <p>Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom</p>
  281
  234
 • <p>IBS hos patienter med Axial Spondylartrit</p>
  203
  235
 • <p>Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna</p>
  131
  236
 • <p>Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib</p>
  73
  237
 • <p>Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling</p>
  113
  238
 • <p>Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA</p>
  127
  239
 • <p>Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA</p>
  85
  262
 • <p>Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?</p>
  225
  263
 • <p>Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit</p>
  367
  264
 • <p>Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom</p>
  202
  265
 • <p>Gikt verkar vara ett aktuellt ämne?</p>
  186
  266
 • <p>Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom</p>
  150
  267
 • <p>Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS</p>
  165
  268
 • <p>Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS</p>
  253
  269
 • <p>Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA</p>
  123
  270
 • <p>Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner</p>
  223
  271
 • <p>Om ultraljud och biomarkörer i RA</p>
  178
  272
 • <p>Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna</p>
  189
  273
 • <p>Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS</p>
  280
  274
 • <p>Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?</p>
  303
  276
 • <p>Vad är Disabkids och hur används det?</p>
  132
  277
 • <p>Vad är Barnreumaregistret och hur används det?</p>
  358
  278
 • <p>Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?</p>
  249
  279
 • <p>Vad gör PreS och PRINTO?</p>
  372
  280
 • <p>Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis</p>
  265
  282
 • <p>Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet</p>
  103
  283
 • <p>Hälsoplan - tillsammans med patienten</p>
  307
  284
 • <p>Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis</p>
  176
  285
 • <p>Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis</p>
  171
  286
 • <p>Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state</p>
  288
  287
 • <p>JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"</p>
  308
  288
 • <p>Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?</p>
  235
  289
 • <p>PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden</p>
  370
  291
 • <p>Nationell samordning med patienten i centrum</p>
  199
  293
 • <p>Ny cancerstrategi för en jämlik cancervård?</p>
  229
  294
 • <p>Kunskapsstyrning för en jämlik cancervård</p>
  440
  295
 • <p>Patientperspektiv på läkemedelsintroduktion</p>
  137
  296
 • <p>En behandlande läkares syn på nya behandlingar inom spridd bröstcancer</p>
  309
  298
 • <p>Adjuvant behandling av bröstcancer – vart är vi på väg och vad kan vi lära oss?</p>
  231
  299
 • <p>Vilken betydelse har ASCO för svensk onkologi?</p>
  271
  300
 • <p>Gåtan fortfarande olöst inom diagnostiken!</p>
  303
  301
 • <p>Blick in i framtiden: om forskning och real world data</p>
  337
  302
 • <p>Målstyrd terapi vid behandling av lungcancer</p>
  165
  303
 • <p>HER2-positiv sjukdom igår och idag</p>
  193
  304
 • <p>Pfizer hematologi på ASCO</p>
  336
  305
 • <p>Den digitala framtiden inom sjukvården</p>
  299
  306
 • <p>VEGF hämning fortfarande en viktig del vid behandling av njurcancer</p>
  132
  307
 • <p>Biomarkör- och patientperspektiv vid spridd bröstcancer</p>
  635
  308
 • <p>Bröstcancerforskning i samarbete</p>
  311
  309
 • <p>Njurcancer i fokus</p>
  315
  310
 • <p>Biomarkers, biopsi och design av framtidens kliniska prövningar</p>
  635
  311
 • <p>Spridd bröstcancer utanför universitetskliniken</p>
  233
  312
 • <p>Spridd bröstcancer - ett område i förändring</p>
  174
  313
 • <p>Lungcancerbehandling då och nu</p>
  462
  314
 • <p>Tissue is the issue - gäller det fortfarande?</p>
  467
  315
 • <p>Stort fokus på bröstcancer</p>
  234
  316
 • <p>Immunoonkologi för framtiden</p>
  258
  317
 • <p>ASCO har börjat!</p>
  337
  318
 • <p>Resistensmutationer - utmaningen antagen</p>
  641
  319
 • <p>Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018</p>
  175
  322
 • <p>Ska vi screena för njurcancer i framtiden?</p>
  257
  324
 • <p>Biomarkörer inom njurcancer - ett underutforskat område</p>
  409
  325
 • <p>Njurcancer landskapet har förändrats</p>
  192
  326
 • <p>Ny TNM-klassificering kommer påverka klinisk praxis</p>
  242
  328
 • <p>Martin Sandelin om resultat från SCAN-LEAF studien på WCLC</p>
  174
  329
 • <p>Kongressen ger hopp för patienterna</p>
  103
  330
 • <p>Linnéa La Fleur, Uppsala, om mutationsmönster</p>
  121
  331
 • <p>Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat</p>
  179
  333
 • <p>Svensk forskning inom immunterapi</p>
  475
  334
 • <p>ARICULA om elkonvertering inom 48h</p>
  627
  354
 • <p>NOAK jämfört med warfarin i Sverige</p>
  657
  355
 • <p>Sikte på ESC's nya riktlinjer</p>
  1005
  356
 • <p>Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning</p>
  2982
  358
 • <p>Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin</p>
  259
  362
 • <p>När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?</p>
  527
  363
 • <p>Förmaksflimmer och NOAK i primärvård</p>
  1933
  365
 • <p>Ablation av förmaksflimmer</p>
  1998
  366
 • <p>Nya arbetssätt kring förmaksflimmer</p>
  2077
  367
 • <p>Förmaksflimmer - se hela patienten</p>
  1658
  368
 • <p>NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering</p>
  1668
  369
 • <p>Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention</p>
  765
  375
 • <p>Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?</p>
  805
  376
 • <p>Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis</p>
  791
  377
 • <p>När hjärnan inte orkar</p>
  2387
  379
 • <p>Sexuell hälsa och cancer</p>
  1763
  380
 • <p>Svåra samtal</p>
  2629
  381
 • <p>Motion vid cancerbehandling</p>
  2623
  382
 • <p>Kost vid cancerbehandling</p>
  2649
  383
 • <p>Rökning vid cancerbehandling</p>
  2072
  384
 • <p>Första händelse efter flimmerdiagnos?</p>
  223
  388
 • <p>Höjdpunkter från ESC 2017</p>
  257
  389
 • <p>Demens och antikoagulation – nya registerdata</p>
  112
  390
 • <p>Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?</p>
  151
  391
 • <p>Nytt om ablation</p>
  173
  392
 • <p>Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning?</p>
  194
  393
 • <p>Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?</p>
  233
  394
 • <p>Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?</p>
  218
  395
 • <p>Förmaksflimmer vid CABG</p>
  166
  396
 • <p>Med flimmer-patienten i fokus</p>
  173
  397
 • <p>CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom</p>
  143
  398
 • <p>Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?</p>
  193
  399
 • <p>Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård</p>
  232
  400
 • <p>Screening av förmaksflimmer - vad händer?</p>
  144
  401
 • <p>Ny skattning av blödningsrisk?</p>
  163
  402
 • <p>Registerstudie om AHRE</p>
  128
  403
 • <p>Orsaker till fatigue hos PsA-patienter</p>
  155
  405
 • <p>Webbsänt seminarium från EULAR 2017</p>
  2737
  406
 • <p>Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017</p>
  160
  407
 • <p>Vad diskuterades på EULAR 2017?</p>
  84
  408
 • <p>Små vävnadsprover kan räcka för mycket genetisk information</p>
  131
  414
 • <p>Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln</p>
  174
  415
 • <p>Välkommen till vårt sista nyhetsbrev från ASCO</p>
  61
  416
 • <p>Prof. Julio Ramirez om föreläsningen Broadening PCV13 horizons: from CAPiTA to real-world effectiveness</p>
  331
  420
 • <p>Prof. Heimz-Joseph Schmitt om ESPID 2017</p>
  315
  423
 • <p>Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom</p>
  231
  424
 • <p>Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom</p>
  325
  425
 • <p>Prof. Paolo Bonanni om meningokocksjukdom</p>
  288
  426
 • <p>Prof. Ron Dagan om pneumokocksjukdom</p>
  363
  427
 • <p>Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen</p>
  197
  428
 • <p>Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE</p>
  355
  430
 • <p>Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett</p>
  418
  431
 • <p>Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  535
  433
 • <p>Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  1260
  434
 • <p>Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  880
  435
 • <p>Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna</p>
  544
  436
 • <p>Föreläsning om pneumokockpneumoni</p>
  1880
  437
 • <p>Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni</p>
  2880
  438
 • <p>Infektionsläkare Vanda Friman om primär immunbrist och vaccination</p>
  228
  440
 • <p>Docent Rolf Gustafson om antibiotikaresistens och vaccination</p>
  189
  441
 • <p>Prof. Lars Lindquist föreläser om TBE</p>
  1813
  443
 • <p>Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter</p>
  388
  444
 • <p>Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter</p>
  179
  446
 • <p>Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala</p>
  202
  447
 • <p>Rökfri operation - varför och hur?</p>
  1927
  451
 • <p>Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt?</p>
  2054
  452
 • <p>Rökavvänjning i grupp</p>
  1826
  453
 • <p>Reflektioner från LUFT-konferensen i Eskilstuna sep 2017?</p>
  505
  454
 • <p>Rökavvänjning och diabetes</p>
  685
  457
 • <p>Rökavvänjning och KOL</p>
  880
  458
 • <p>Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom</p>
  737
  459
 • <p>Rökavvänjning och reumatoid artrit</p>
  841
  460
 • <p>Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal</p>
  280
  461
 • <p>Rökavvänjning i mångkulturell miljö</p>
  660
  462
 • <p>Mångkulturellt projekt för rökstopp</p>
  521
  463
 • <p>Webbsänt seminarium från Tobaksfria Dagen 2018</p>
  2740
  465
 • TBE och vaccinationsgenombrott.
  2122
  476
 • Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper
  2176
  481
 • Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
  1849
  486
 • Meningokockinfektioner
  2278
  496
 • Om meningokocker – vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras?
  180
  499
 • Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten?
  222
  500
 • Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
  243
  501
 • Tips och trix till dig som vaccinerar
  221
  502

Kardiologi

 • <p>Kardiovaskulärt Vårmötet 2017</p>
  -

  5985890285001
  Kardiovaskulärt Vårmötet 2017
  3 Filmer - 0:38:09
  <p>Kardiovaskulärt Vårmötet 2017</p>
  <p>ARICULA om elkonvertering inom 48h</p>
  627
  354
  0
  No votes yet
  <p>NOAK jämfört med warfarin i Sverige</p>
  657
  355
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Sikte på ESC's nya riktlinjer</p>
  1005
  356
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Kardiovaskulärt Vårmötet 2017
  28 April 2017
  3 Filmer
  0:38:09
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>ESC 2017</p>
  -

  5985904340001
  ESC 2017
  16 Filmer - 0:48:23
  <p>ESC 2017</p>
  <p>Första händelse efter flimmerdiagnos?</p>
  223
  388
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Höjdpunkter från ESC 2017</p>
  257
  389
  3
  Average: 3 (1 vote)
  <p>Demens och antikoagulation – nya registerdata</p>
  112
  390
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?</p>
  151
  391
  0
  No votes yet
  <p>Nytt om ablation</p>
  173
  392
  0
  No votes yet
  <p>Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning?</p>
  194
  393
  0
  No votes yet
  <p>Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?</p>
  233
  394
  0
  No votes yet
  <p>Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?</p>
  218
  395
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer vid CABG</p>
  166
  396
  0
  No votes yet
  <p>Med flimmer-patienten i fokus</p>
  173
  397
  0
  No votes yet
  <p>CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom</p>
  143
  398
  0
  No votes yet
  <p>Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?</p>
  193
  399
  0
  No votes yet
  <p>Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård</p>
  232
  400
  0
  No votes yet
  <p>Screening av förmaksflimmer - vad händer?</p>
  144
  401
  0
  No votes yet
  <p>Ny skattning av blödningsrisk?</p>
  163
  402
  0
  No votes yet
  <p>Registerstudie om AHRE</p>
  128
  403
  0
  No votes yet
  ESC 2017
  28 August 2017
  16 Filmer
  0:48:23
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  -

  5985877652001
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  3 Filmer - 0:39:21
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  <p>Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention</p>
  765
  375
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?</p>
  805
  376
  0
  No votes yet
  <p>Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis</p>
  791
  377
  0
  No votes yet
  Kardiovaskulärt Vårmöte 2016
  17 May 2016
  3 Filmer
  0:39:21
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>ESC 2018</p>
  -

  5985902028001
  ESC 2018
  20 Filmer - 1:02:17
  <p>ESC 2018</p>
  <p>Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling</p>
  99
  189
  3
  Average: 3 (2 votes)
  <p>Graviditet och hjärtsjukdom</p>
  218
  190
  0
  No votes yet
  <p>Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO</p>
  142
  191
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer</p>
  140
  192
  0
  No votes yet
  <p>Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt?</p>
  222
  193
  0
  No votes yet
  <p>Förbehandla patienter före koronarintervention?</p>
  221
  194
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner</p>
  212
  195
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Prevalens av KOL vid myocardischemi?</p>
  183
  196
  1
  Average: 1 (1 vote)
  <p>MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO?</p>
  132
  197
  0
  No votes yet
  <p>Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?</p>
  142
  198
  0
  No votes yet
  <p>Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC</p>
  294
  199
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer och risk för PAH</p>
  263
  200
  0
  No votes yet
  <p>Svimma – när är det fara och färde?</p>
  178
  201
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete</p>
  207
  202
  0
  No votes yet
  <p>Nya data från DETOX-studien</p>
  84
  203
  0
  No votes yet
  <p>Nya Real World Data om förmaksflimmer</p>
  231
  204
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>AKS och orsaker till senare död?</p>
  217
  205
  0
  No votes yet
  <p>Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?</p>
  65
  206
  0
  No votes yet
  <p>Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer</p>
  253
  207
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser</p>
  234
  208
  0
  No votes yet
  ESC 2018
  27 August 2018
  20 Filmer
  1:02:17
  • Kardiologi
  0
  Average: 4.7 (3 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>Webbsänd Föreläsning 2018</p>
  -

  5985907198001
  Webbsänd Föreläsning 2018
  5 Filmer - 2:03:53
  <p>Webbsänd Föreläsning 2018</p>
  <p>Förmaksflimmer och NOAK i primärvård</p>
  1933
  365
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Ablation av förmaksflimmer</p>
  1998
  366
  0
  No votes yet
  <p>Nya arbetssätt kring förmaksflimmer</p>
  2077
  367
  0
  No votes yet
  <p>Förmaksflimmer - se hela patienten</p>
  1658
  368
  0
  No votes yet
  <p>NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering</p>
  1668
  369
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Webbsänd Föreläsning 2018
  03 March 2018
  5 Filmer
  2:03:53
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>Webbsändning 2018</p>
  -

  5985909769001
  Webbsändning 2018
  1 Filmer - 0:49:42
  <p>Webbsändning 2018</p>
  <p>Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning</p>
  2982
  358
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Webbsändning 2018
  15 January 2018
  1 Filmer
  0:49:42
  • Kardiologi
  0
  Average: 5 (2 votes)
  FILMER
  OM

Onkologi

 • <p>EBCC 2018</p>
  -

  5985914711001
  EBCC 2018
  3 Filmer - 0:11:10
  <p>EBCC 2018</p>
  <p>Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona</p>
  312
  186
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?</p>
  174
  187
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?</p>
  184
  188
  3
  Average: 3 (3 votes)
  EBCC 2018
  23 April 2018
  3 Filmer
  0:11:10
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>EIKCS 2018</p>
  -

  5985919736001
  EIKCS 2018
  3 Filmer - 0:14:18
  <p>EIKCS 2018</p>
  <p>Ska vi screena för njurcancer i framtiden?</p>
  257
  324
  0
  No votes yet
  <p>Biomarkörer inom njurcancer - ett underutforskat område</p>
  409
  325
  0
  No votes yet
  <p>Njurcancer landskapet har förändrats</p>
  192
  326
  5
  Average: 5 (1 vote)
  EIKCS 2018
  08 May 2018
  3 Filmer
  0:14:18
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>Almedalen 2017</p>
  -

  5985915297001
  Almedalen 2017
  4 Filmer - 0:16:45
  <p>Almedalen 2017</p>
  <p>Nationell samordning med patienten i centrum</p>
  199
  293
  0
  No votes yet
  <p>Ny cancerstrategi för en jämlik cancervård?</p>
  229
  294
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Kunskapsstyrning för en jämlik cancervård</p>
  440
  295
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Patientperspektiv på läkemedelsintroduktion</p>
  137
  296
  2
  Average: 2 (1 vote)
  Almedalen 2017
  07 July 2017
  4 Filmer
  0:16:45
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>WCLC 2018</p>
  -

  5985916356001
  WCLC 2018
  2 Filmer - 0:10:54
  <p>WCLC 2018</p>
  <p>Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat</p>
  179
  333
  0
  No votes yet
  <p>Svensk forskning inom immunterapi</p>
  475
  334
  5
  Average: 5 (1 vote)
  WCLC 2018
  22 November 2018
  2 Filmer
  0:10:54
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>WCLC 2017</p>
  -

  5985918828001
  WCLC 2017
  5 Filmer - 0:12:51
  <p>WCLC 2017</p>
  <p>Ny TNM-klassificering kommer påverka klinisk praxis</p>
  242
  328
  0
  No votes yet
  <p>Martin Sandelin om resultat från SCAN-LEAF studien på WCLC</p>
  174
  329
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Kongressen ger hopp för patienterna</p>
  103
  330
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Linnéa La Fleur, Uppsala, om mutationsmönster</p>
  121
  331
  0
  No votes yet
  <p>Små vävnadsprover kan räcka för mycket genetisk information</p>
  131
  414
  0
  No votes yet
  WCLC 2017
  23 October 2017
  5 Filmer
  0:12:51
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • Livskraft 2018
  -

  5985921473001
  Livskraft 2018
  6 Filmer - 3:55:23
  Livskraft 2018
  <p>När hjärnan inte orkar</p>
  2387
  379
  0
  No votes yet
  <p>Sexuell hälsa och cancer</p>
  1763
  380
  0
  No votes yet
  <p>Svåra samtal</p>
  2629
  381
  3
  Average: 3 (1 vote)
  <p>Motion vid cancerbehandling</p>
  2623
  382
  0
  No votes yet
  <p>Kost vid cancerbehandling</p>
  2649
  383
  0
  No votes yet
  <p>Rökning vid cancerbehandling</p>
  2072
  384
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Livskraft 2018
  29 March 2018
  6 Filmer
  3:55:23
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>ASCO 2018</p>
  -

  5985921363001
  ASCO 2018
  13 Filmer - 0:56:08
  <p>ASCO 2018</p>
  <p>Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC</p>
  159
  166
  4.5
  Average: 4.5 (2 votes)
  <p>Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper</p>
  241
  167
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>OS data från PROFILE 1014 publicerade</p>
  268
  168
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>”Failure is not an option”</p>
  248
  169
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?</p>
  331
  170
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>BRCA-mutationer, en utmaning i vården</p>
  371
  171
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen</p>
  351
  172
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Att kräva testning är också patientens ansvar</p>
  257
  181
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?</p>
  322
  182
  0
  No votes yet
  <p>Big Data är framtiden för medicinsk forskning</p>
  444
  183
  4
  Average: 4 (2 votes)
  <p>Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom</p>
  141
  184
  0
  No votes yet
  <p>Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln</p>
  174
  415
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Välkommen till vårt sista nyhetsbrev från ASCO</p>
  61
  416
  5
  Average: 5 (1 vote)
  ASCO 2018
  03 June 2018
  13 Filmer
  0:56:08
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>ASCO 2017</p>
  -

  5985915092001
  ASCO 2017
  22 Filmer - 1:50:43
  <p>ASCO 2017</p>
  <p>En behandlande läkares syn på nya behandlingar inom spridd bröstcancer</p>
  309
  298
  0
  No votes yet
  <p>Adjuvant behandling av bröstcancer – vart är vi på väg och vad kan vi lära oss?</p>
  231
  299
  0
  No votes yet
  <p>Vilken betydelse har ASCO för svensk onkologi?</p>
  271
  300
  0
  No votes yet
  <p>Gåtan fortfarande olöst inom diagnostiken!</p>
  303
  301
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Blick in i framtiden: om forskning och real world data</p>
  337
  302
  0
  No votes yet
  <p>Målstyrd terapi vid behandling av lungcancer</p>
  165
  303
  0
  No votes yet
  <p>HER2-positiv sjukdom igår och idag</p>
  193
  304
  0
  No votes yet
  <p>Pfizer hematologi på ASCO</p>
  336
  305
  0
  No votes yet
  <p>Den digitala framtiden inom sjukvården</p>
  299
  306
  0
  No votes yet
  <p>VEGF hämning fortfarande en viktig del vid behandling av njurcancer</p>
  132
  307
  0
  No votes yet
  <p>Biomarkör- och patientperspektiv vid spridd bröstcancer</p>
  635
  308
  0
  No votes yet
  <p>Bröstcancerforskning i samarbete</p>
  311
  309
  0
  No votes yet
  <p>Njurcancer i fokus</p>
  315
  310
  0
  No votes yet
  <p>Biomarkers, biopsi och design av framtidens kliniska prövningar</p>
  635
  311
  0
  No votes yet
  <p>Spridd bröstcancer utanför universitetskliniken</p>
  233
  312
  0
  No votes yet
  <p>Spridd bröstcancer - ett område i förändring</p>
  174
  313
  0
  No votes yet
  <p>Lungcancerbehandling då och nu</p>
  462
  314
  0
  No votes yet
  <p>Tissue is the issue - gäller det fortfarande?</p>
  467
  315
  0
  No votes yet
  <p>Stort fokus på bröstcancer</p>
  234
  316
  0
  No votes yet
  <p>Immunoonkologi för framtiden</p>
  258
  317
  0
  No votes yet
  <p>ASCO har börjat!</p>
  337
  318
  0
  No votes yet
  <p>Resistensmutationer - utmaningen antagen</p>
  641
  319
  0
  No votes yet
  ASCO 2017
  03 June 2017
  22 Filmer
  1:50:43
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>ASH 2017</p>
  -

  5985918830001
  ASH 2017
  2 Filmer - 0:13:06
  <p>ASH 2017</p>
  <p>Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin</p>
  259
  362
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?</p>
  527
  363
  0
  No votes yet
  ASH 2017
  31 January 2019
  2 Filmer
  0:13:06
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>EHA 2018</p>
  -

  5985921365001
  EHA 2018
  1 Filmer - 0:02:55
  <p>EHA 2018</p>
  <p>Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018</p>
  175
  322
  4
  Average: 4 (1 vote)
  EHA 2018
  26 September 2018
  1 Filmer
  0:02:55
  • Onkologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM

Reumatologi

 • <p>Reumadagarna 2018</p>
  -

  5985945983001
  Reumadagarna 2018
  6 Filmer - 0:28:10
  <p>Reumadagarna 2018</p>
  <p>"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."</p>
  333
  173
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit</p>
  418
  174
  0
  No votes yet
  <p>"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."</p>
  304
  175
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.</p>
  136
  176
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."</p>
  239
  177
  0
  No votes yet
  <p>2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning</p>
  260
  178
  3
  Average: 3 (1 vote)
  Reumadagarna 2018
  15 October 2018
  6 Filmer
  0:28:10
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>JiA Höstmöte 2016</p>
  -

  5985922736001
  JiA Höstmöte 2016
  5 Filmer - 0:23:34
  <p>JiA Höstmöte 2016</p>
  <p>Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?</p>
  303
  276
  0
  No votes yet
  <p>Vad är Disabkids och hur används det?</p>
  132
  277
  0
  No votes yet
  <p>Vad är Barnreumaregistret och hur används det?</p>
  358
  278
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?</p>
  249
  279
  0
  No votes yet
  <p>Vad gör PreS och PRINTO?</p>
  372
  280
  0
  No votes yet
  JiA Höstmöte 2016
  30 January 2017
  5 Filmer
  0:23:34
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>Reumadagarna 2017</p>
  -

  5985937530001
  Reumadagarna 2017
  8 Filmer - 0:30:53
  <p>Reumadagarna 2017</p>
  <p>Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis</p>
  265
  282
  0
  No votes yet
  <p>Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet</p>
  103
  283
  0
  No votes yet
  <p>Hälsoplan - tillsammans med patienten</p>
  307
  284
  0
  No votes yet
  <p>Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis</p>
  176
  285
  0
  No votes yet
  <p>Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis</p>
  171
  286
  0
  No votes yet
  <p>Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state</p>
  288
  287
  0
  No votes yet
  <p>JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"</p>
  308
  288
  0
  No votes yet
  <p>Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?</p>
  235
  289
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Reumadagarna 2017
  14 September 2017
  8 Filmer
  0:30:53
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>ACR 2017</p>
  -

  5985935926001
  ACR 2017
  13 Filmer - 0:44:46
  <p>ACR 2017</p>
  <p>Trender inom reumatologivård under årets ACR</p>
  354
  227
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?</p>
  124
  228
  0
  No votes yet
  <p>Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit</p>
  379
  229
  0
  No votes yet
  <p>First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis</p>
  160
  230
  0
  No votes yet
  <p>Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism</p>
  318
  231
  0
  No votes yet
  <p>Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?</p>
  178
  232
  0
  No votes yet
  <p>Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH</p>
  245
  233
  0
  No votes yet
  <p>Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom</p>
  281
  234
  0
  No votes yet
  <p>IBS hos patienter med Axial Spondylartrit</p>
  203
  235
  0
  No votes yet
  <p>Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna</p>
  131
  236
  0
  No votes yet
  <p>Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib</p>
  73
  237
  0
  No votes yet
  <p>Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling</p>
  113
  238
  0
  No votes yet
  <p>Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA</p>
  127
  239
  5
  Average: 5 (1 vote)
  ACR 2017
  20 November 2016
  13 Filmer
  0:44:46
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>Speaker Tour 2018</p>
  -

  5985949143001
  Speaker Tour 2018
  1 Filmer - 0:06:10
  <p>Speaker Tour 2018</p>
  <p>PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden</p>
  370
  291
  5
  Average: 5 (1 vote)
  Speaker Tour 2018
  22 October 2018
  1 Filmer
  0:06:10
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>EULAR 2017</p>
  -

  5985931881001
  EULAR 2017
  13 Filmer - 1:18:23
  <p>EULAR 2017</p>
  <p>Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter</p>
  186
  151
  0
  No votes yet
  <p>Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom</p>
  186
  152
  0
  No votes yet
  <p>Om ökning av gikt</p>
  122
  153
  0
  No votes yet
  <p>Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom</p>
  279
  154
  0
  No votes yet
  <p>DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet</p>
  223
  155
  0
  No votes yet
  <p>Om vikten av träning vid behandling av RA</p>
  266
  156
  0
  No votes yet
  <p>Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA</p>
  155
  157
  0
  No votes yet
  <p>Vad sa man om PRO på EULAR 2017?</p>
  63
  159
  0
  No votes yet
  <p>Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017</p>
  87
  160
  0
  No votes yet
  <p>Orsaker till fatigue hos PsA-patienter</p>
  155
  405
  0
  No votes yet
  <p>Webbsänt seminarium från EULAR 2017</p>
  2737
  406
  0
  No votes yet
  <p>Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017</p>
  160
  407
  0
  No votes yet
  <p>Vad diskuterades på EULAR 2017?</p>
  84
  408
  5
  Average: 5 (1 vote)
  EULAR 2017
  23 August 2017
  13 Filmer
  1:18:23
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (1 vote)
  FILMER
  OM
 • <p>ACR 2018</p>
  -

  5985953178001
  ACR 2018
  9 Filmer - 1:11:28
  <p>ACR 2018</p>
  <p>Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago</p>
  2694
  135
  0
  No votes yet
  <p>Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.</p>
  131
  136
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.</p>
  148
  137
  0
  No votes yet
  <p>Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?</p>
  251
  138
  0
  No votes yet
  <p>Trender från årets ACR</p>
  282
  139
  4
  Average: 4 (1 vote)
  <p>Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt</p>
  231
  140
  0
  No votes yet
  <p>Om infektioner och ökad risk för GCA</p>
  278
  141
  0
  No votes yet
  <p>Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit</p>
  131
  142
  0
  No votes yet
  <p>Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus</p>
  142
  143
  0
  No votes yet
  ACR 2018
  02 November 2018
  9 Filmer
  1:11:28
  • Reumatologi
  0
  Average: 5 (3 votes)
  FILMER
  OM
 • <p>EULAR 2016</p>
  -

  5985927380001
  EULAR 2016
  13 Filmer - 0:43:46
  <p>EULAR 2016</p>
  <p>Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA</p>
  85
  262
  0
  No votes yet
  <p>Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?</p>
  225
  263
  5
  Average: 5 (1 vote)
  <p>Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit</p>
  367
  264
  0
  No votes yet
  <p>Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom</p>
  202
  265
  0
  No votes yet
  <p>Gikt verkar vara ett aktuellt ämne?</p>
  186
  266
  0
  No votes yet
  <p>Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom</p>
  150
  267
  0
  No votes yet
  <p>Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS</p>
  165
  268
  0
  No votes yet
  <p>Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS</p>
  253
  269
  0
  No votes yet
  <p>Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA</p>
  123
  270
  0
  No votes yet
  <p>Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner</p>
  223
  271
  0
  No votes yet
  <p>Om ultraljud och biomarkörer i RA</p>
  178
  272